AntiLogger 3.0

AntiLogger 3.0

Abelssoft – 3,2MB – Commercial –
Một trong những khía cạnh bước bạn vạch trần bản thân bạn trong khi thực hiện giao dịch Internet là mất dữ liệu cá nhân. Có rất nhiều hacker người có thể sử dụng cơ hội này để ăn cắp các thông tin quan trọng như số an sinh xã hội của bạn, thẻ tín dụng nhận dạng chữ số, vv. Antivirus sẽ giúp bạn bảo vệ riêng tư của bạn chống lại độc hại tấn công. Chương trình đi kèm với 5 mô-đun bảo vệ mà bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bất cứ khi nào bạn thích. Nếu bạn không phải là một người dùng có kinh nghiệm, bạn luôn có thể truy cập vào hướng dẫn sử dụng trợ giúp và tìm hiểu làm thế nào để cấu hình các cài đặt cho hiệu quả bảo vệ.

Tổng quan

AntiLogger là một Commercial phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Abelssoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 880 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AntiLogger là 3.0, phát hành vào ngày 19/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/09/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0, được sử dụng bởi 39 % trong tất cả các cài đặt.

AntiLogger đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,2MB.

AntiLogger Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho AntiLogger!

Cài đặt

người sử dụng 880 UpdateStar có AntiLogger cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Abelssoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản